Croeso i'r cartref ar-lein o

Ymddiriedolaeth y Plwyf

Hau Ffydd Rhannu Gobaith Yn Dangos Cariad i ddwyn bywyd yn ei holl gyflawnder.

Prosiectau

Ein Prosiectau

Sut allwch chi help ?

Play Video

Digwyddiadau i ddod

Y newyddion diweddaraf

Beth mae eraill yn ei ddweud am ein gwaith...

Rt. Anrh. Mark Drakeford MS Prif Weinidog Cymru
Mae dod yma heddiw a chyfarfod y tîm wedi bod yn fraint. Mae prosiect CARE Trust y Plwyf yn ymdrech drawiadol sy'n cynnwys pobl anhunanol a ymatebodd yn brydlon ac â chalon gynnes, er gwaethaf amgylchiadau anodd.
Dywedodd y Cyng. Lisa Phipps Aelod Cabinet Cyngor Caerffili dros Gartrefi, Lleoedd a Thwristiaeth
Mae hon yn fenter sy’n agos at fy nghalon wrth i mi wirfoddoli ar gyfer y Prosiect GOFAL fy hun. Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bawb sy'n ymwneud â'r prosiect hwn... Mae'n wych gweld cymunedau'n dod at ei gilydd.
Previous
Next

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?