Clwb Cinio

Mae ein Clwb Cinio Cymunedol yn ofod i bobl o wahanol oedrannau a chefndiroedd ddod at ei gilydd am bryd o fwyd.

Mae’r Clwb Cinio yn cyfarfod yn afreolaidd, ond mae digwyddiadau’n cael eu hysbysebu mor eang â phosibl. Mae cinio fel arfer yn cynnwys pryd poeth a phwdin, ac yn costio £4 y pen. 

Gall pobl gofrestru ar-lein trwy unrhyw un o ddigwyddiadau’r Clwb Cinio Cymunedol, neu drwy ffonio 02921 880 212 opsiwn 1 i archebu dros y ffôn.

Ein  Calendr  gyda manylion y Clybiau Cinio Cymunedol sydd ar ddod.

Digwyddiadau dan Sylw yn y dyddiau nesaf...

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?