blank

Mae Tommy’s Tots yn grŵp babanod a phlant bach rheolaidd yn ystod y tymor ar foreau Mawrth rhwng 9:30am a 11:00am, ac mae croeso i bawb fynychu.

Mae mynediad yn £2 y cartref i helpu i dalu costau.

  • Bydd te, coffi, sgwash a bisgedi/byrbrydau ar gael yn rhwydd i blant a’u gofalwyr.
  • Cymysgedd o weithgareddau, gemau, a chrefftau i’r plant eu mwynhau.
  • Cynlluniwyd y sesiynau i annog plant i ddatblygu eu sgiliau bywyd yn unol â fframwaith Cerrig Milltir a Nodau Dysgu Cynnar y GIG.
  • Bydd y sesiynau’n cloi gydag amser o rannu, a gwrando ar stori – weithiau stori boblogaidd i blant, a rhywbryd o’r Beibl.

Mae hwn yn gyfle gwych i rieni greu bondiau a chyfeillgarwch gyda’i gilydd, yn ogystal â bod yn amser gwych i blant chwarae a datblygu’n gorfforol, yn feddyliol, yn gymdeithasol, ac yn ysbrydol gydag eraill. Edrychwn ymlaen at eich gweld!

Cofrestru

Mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn cymryd lles a diogelwch plant/pobl ifanc o ddifrif. Fel y cyfryw, rydym yn gofyn i rieni/gwarcheidwaid gofrestru eu manylion a manylion eu plentyn/plant fel y gallwn gadw mewn cysylltiad, bod yn ymwybodol o unrhyw anghenion meddygol, a gallu eu gwasanaethu yn y ffordd orau tra byddant yn ein gofal. Os ydych chi’n bwriadu dod i Tommy’s Tots a heb fod o’r blaen, efallai y byddai’n werth cofrestru cyn cyrraedd i gwtogi ar amser aros a gweinyddu. Mae hyn yn golygu y byddwch chi’n gallu mewngofnodi ar unwaith a mwynhau’r hwyl! Gallwch gofrestru heddiw drwy glicio ar y botwm isod…

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?