Siarad N Taclus

Talk N Tidy yw ein grŵp codi sbwriel rheolaidd. Ein nod yw helpu i dacluso’r ardal o amgylch ein pencadlys yn Trethomas, ond rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau codi sbwriel arbennig ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Mae ein Calendr yn cynnwys manylion am ddigwyddiadau Talk N Tidy sydd ar ddod.

Digwyddiadau dan Sylw yn y dyddiau nesaf...

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?