Gardd Gymunedol

Mae prosiect yr Ardd Gymunedol yn helpu pobl o bob cefndir i fynd i’r afael â sgiliau garddio sylfaenol, a gweld sut y gall byd natur gael effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl a lles.

Rhoddwyd hwb hael iawn i’r Ardd Gymunedol gan Cadwch Gymru’n Daclus, ac ers hynny mae wedi’i rhedeg gan dîm ymroddedig o wirfoddolwyr sydd bob amser yn chwilio am ddwylo newydd i helpu fel rhan o Gang yr Ardd!

Mae ein Calendr yn cynnwys manylion cyfarfodydd y Gang Gardd sydd ar ddod.

Digwyddiadau dan Sylw yn y dyddiau nesaf...

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?