Cyrsiau a Hyfforddiant

Rhan o ymrwymiad Ymddiriedolaeth y Plwyf i’r Gymuned yw darparu cyrsiau a hyfforddiant sy’n cynnig sgiliau newydd a gwell dysgu mewn amrywiaeth o sectorau. Ein gobaith yw y bydd y cyrsiau a’r cyfleoedd hyfforddi hyn yn rhyddhau pobl i gyfleoedd cyflogaeth newydd, ac yn meithrin lles.

Bydd rhai cyrsiau a hyfforddiant yn cael eu darparu “yn fewnol” gan staff a gwirfoddolwyr Ymddiriedolaeth y Plwyf, tra bydd hyfforddiant arall yn cael ei ddarparu mewn sefydliadau partneriaeth.

Mae ein Calendr yn cynnwys manylion y cyrsiau a’r digwyddiadau hyfforddi sydd i ddod.

Ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd ar ddod...

blank
Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?