Byddin Yarny

Mae’r Yarny Army yn grŵp gwau sydd â’r her o wau eitemau yn benodol i’w defnyddio o fewn lleoliadau gofal iechyd y GIG.

Rydym yn annog unrhyw un sydd eisiau gwneud gwahaniaeth i’n GIG trwy wau i ddod lawr am de, coffi, a bisgedi ar dap, a chreu eitemau hardd ac ymarferol a fydd yn helpu ein staff ysbyty a gofal iechyd i ofalu am:

  • Babanod cynamserol
  • Yr henoed
  • Plant
  • Cleifion dementia

Trwy ddillad wedi’u gwau, blancedi, ac eitemau eraill. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dod â rhywfaint o wlân sbâr, a’ch nodwyddau!

Rydym wedi dechrau Byddin Yarny oherwydd ein cysylltiad â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan trwy ein prosiect Bws Gwennol Cymunedol, ac oherwydd bod ein Cadeirydd Ymddiriedolwyr, y Parch. Ddeon Aaron Roberts, yn Gaplan Banc yn y Bwrdd Iechyd, gyda’r gaplaniaeth yn gyd- gorchymyn cyflenwi gweuwaith i’w defnyddio yn yr ysbytai.

Byddwn yn darparu’r patrymau i wneud yr eitemau, gofod cynnes, a lluniaeth ar dap.

I ddarganfod pryd mae sesiwn nesaf Byddin Yarny yn rhedeg, gweler ein calendr .

Tanysgrifiwch i The Yarny Army
Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr Yarny Army i gael gwybod am batrymau gwau newydd, a cheisiadau arbennig sy’n dod gan y Bwrdd Iechyd am eitemau wedi’u gwau. Mae hyn hefyd yn ffordd wych o gymryd rhan os na allwch ymuno â’n sesiynau “yn bersonol” Yarny Army!
Digwyddiadau i ddod yn y dyddiau nesaf...

blank
blank

Patrymau Gwau

Rydym yn ymwybodol efallai na fydd rhai yn gallu dod i’n sesiynau personol Yarny Army ond efallai y byddant yn dal eisiau bod yn rhan o’r gwaith trwy wau gartref ac yna dod â nhw i mewn. Os ydych chi’n ffitio i’r categori hwnnw, dewch o hyd i rai patrymau gwau isod, a’u gollwng ym Mhencadlys Ymddiriedolaeth y Plwyf unwaith y byddwch chi wedi gorffen!

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?