Prydau i Deuluoedd

Bob dydd Mawrth yn ystod sesiynau Clwb Gemau, pryd o fwyd yn cael ei weini tua 4pm

Mae Prydau i Deuluoedd yn brosiect newydd sy’n cael ei gynnal yn ystod ein sesiynau Clwb Gemau, ac sy’n darparu prydau poeth, maethlon a rhad ac am ddim i blant a’u teuluoedd. Mae croeso i bawb fynychu Prydau i Deuluoedd heb fod angen archebu na chofrestru.

Mae’r holl brydau a ddarperir yn iach, yn gyfeillgar i’r gyllideb ac yn addas ar gyfer plant ac oedolion. Bob wythnos, bydd dewis gwahanol o bryd o fwyd a cherdyn rysáit i fynd adref gyda nhw i ailadrodd y pryd.

Os ydych yn dymuno mynychu Prydau i Deuluoedd gyda’ch plant, ond bod gennych blant hŷn gartref, gallwn drefnu i chi fynd â phrydau adref gyda chi i sicrhau bod eich teulu i gyd yn cael eu bwydo.

blank
Digwyddiadau i ddod yn y dyddiau nesaf...

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?