Clwb Gemau

Dydd Mawrth 3:30pm – 5pm

Mae Clwb Gemau yn glwb rheolaidd yn ystod y tymor i blant ar brynhawn dydd Mawrth o 3:30pm – 5pm. Mae croeso i blant o bob oed fynychu ar eu pen eu hunain, neu gyda rhiant/gwarcheidwad.

Mae Clwb Gemau yn rhad ac am ddim, ac mae’n agored i blant o bob oed a rhieni/gwarcheidwaid gael man ymlaciol, hwyliog i chwarae a sgwrsio ar ôl ysgol. Yn y Clwb Gemau, gall plant ddisgwyl digon o gemau bwrdd sy’n addas ar gyfer pob grŵp oedran, teganau a chrefftau. Mae croeso i blant hŷn gwblhau unrhyw dasgau gwaith cartref am y dydd, gyda’r opsiwn i ddefnyddio un o’n Chromebooks ar gyfer gwaith digidol. Mae croeso i rieni/gwarcheidwaid eistedd i lawr mewn awyrgylch ymlaciol, cymryd rhan mewn gweithgareddau crefft neu gemau, neu gael paned o de/coffi a sgwrsio ymysg ei gilydd.

blank
Digwyddiadau i ddod yn y dyddiau nesaf...

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?