blank

Cipolwg ar Reoli Gwrthdaro

£8.00

Quantity

Description

Mae gwrthdaro yn rhywbeth y byddwn i gyd yn anochel yn ei wynebu ar ryw adeg yn ein bywydau, ond nid oes rhaid iddo ddod yn ddinistriol. Wrth i ni ddysgu sut i ddelio â’r ffactorau sy’n nodweddu’r rhan fwyaf o wrthdaro (anghenion heb eu diwallu, emosiynau dwysach a meddyliau gwyrgam), ochr yn ochr â cheisio gras a chreadigrwydd Duw wrth drin pob sefyllfa – gallwn weithio tuag at benderfyniadau sydd er lles pawb.

Mae mewnwelediadau allweddol yn y llyfr hwn yn cynnwys:

  • gwrthdaro mewn gwahanol gyd-destunau
  • ffactorau sy’n nodweddu gwrthdaro
  • awgrymiadau ymarferol ar gyfer sefyllfaoedd o wrthdaro

Gan dynnu ar astudiaethau achos, a phrofiad personol a phroffesiynol, mae’r awduron yn cynnig cymorth ymarferol ac ysbrydol i’r rhai sy’n dioddef a’r rhai sy’n malio wrth iddynt fynd i’r afael â’r materion dan sylw.

Mae Cyfres Mewnwelediad Abaty Waverley yn seiliedig ar seminarau undydd a gynhaliwyd gan CWR yn Nhŷ Abaty Waverley i roi cipolwg ar rai o’r materion allweddol y mae llawer o bobl yn cael trafferth â nhw heddiw.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cipolwg ar Reoli Gwrthdaro”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?