blank

Cipolwg ar Hunan-niwed

£8.00

Quantity

Description

Pa mor dda ydyn ni’n deall y byd unig, cyfrinachol yn aml, o hunan-niweidio? Nod awduron Insight into Self Harm yw datblygu ymwybyddiaeth a chynnig atebion i unrhyw un y mae’r broblem yn cyffwrdd â’i fywyd. Mae’r offer ymarferol yn y llyfr hwn yn cynnig gobaith gwirioneddol am adferiad.

Mae mewnwelediadau allweddol yn y llyfr hwn yn cynnwys:

  • natur hunan-niweidio a’i achosion sylfaenol
  • y llwybr i adferiad corfforol ac ysbrydol
  • delio ag atgwympo
  • awgrymiadau i’r rhai sy’n helpu ac yn cefnogi

Gan dynnu ar astudiaethau achos, profiad personol a phroffesiynol, mae’r awduron yn cynnig cymorth ymarferol ac ysbrydol i’r rhai sy’n dioddef a’r rhai sy’n malio wrth iddynt fynd i’r afael â’r materion dan sylw.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cipolwg ar Hunan-niwed”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?