blank

Mewnwelediad i Straen

£8.00

Quantity

Description

Mae Mewnwelediad i Straen yn cynnig dealltwriaeth sylfaenol o straen, sut mae’n codi a hefyd her i wynebu’r materion dyfnach y mae straen yn eu cyflwyno er mwyn darganfod sut mae Duw eisiau inni fyw.

Ymhlith y materion yr ymdrinnir â hwy mae:

  • Adnabod arwyddion rhybudd
  • Ymdopi â gofynion a disgwyliadau ein hunain ac eraill
  • Teimlo diffyg pwrpas
  • Byw gyda newid.

Cynhwysir hefyd ddiagramau defnyddiol, astudiaethau achos beiblaidd ac unigol a chymhwysiad personol. Mae’r llyfr hwn yn arf amhrisiadwy ar gyfer deall a darganfod rhyddhad o straen, boed yn bersonol neu wrth anelu at helpu eraill.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mewnwelediad i Straen”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?