blank

Gwir Gyfeillgarwch

£4.99

2 in stock

Quantity

Description

Mewn diwylliant lle gellir sefydlu cyfathrebu a chymunedau ar-lein mewn eiliadau, mae’n drawiadol bod unigrwydd yn dal yn rhemp. Hyd yn oed yn yr eglwys, lle y gallem obeithio am werddon o gariad a derbyniad, gallwn ddod o hyd i ryngweithio yn lletchwith ac yn arwynebol. Dyna pam y mae Vaughan Roberts yn mynd â ni yn ôl at y Beibl, ac yn ein herio i ystyried ein hangen am wir gyfeillgarwch. Mae’n onest ac yn glir yn ei agwedd wrth iddo ddangos i ni mai gwybod a chael ein hadnabod gan Dduw yw’r gobaith sydd ei angen arnom i ddechrau delio â salwch ein cymdeithas hunangariad. Felly beth bynnag yw cyflwr eich cyfeillgarwch, cymerwch eich calon a gafaelwch yn y llyfr hwn oherwydd fel y gwnewch chi, fe welwch y gallwn fyw allan ein gwir ddynoliaeth wrth inni garu eraill yn aberthol er gogoniant Duw. Mae pob pennod yn cynnwys myfyrio meddylgar a chwestiynau trafod i helpu i’n newid wrth i ni ddarllen, yn ogystal ag awgrymiadau ymarferol ar sut y gallwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’n cyfeillgarwch.

Additional information

Weight 0.052 kg
Dimensions 178 × 111 × 15 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gwir Gyfeillgarwch”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?