blank

Anglicanaidd damweiniol, Yr

£9.00

2 in stock

Description

Mae llawer yn hiraethu am gysylltiad hanesyddol ac am ddiwinyddiaeth sydd “nid yn gysylltiedig â mympwyon diwylliant cyfoes, ond â dealltwriaethau oes apostolaidd o ffydd ac ymarfer Cristnogol.” Maent hefyd yn dyheu am rythmau ac arferion sy’n adeiladu iechyd ysbrydol. Mae eraill eto yn ymateb i alwad i gymryd rhan mewn addoliad yn hytrach nag eistedd yn ôl ac edrych ar lwyfan. Mae litwrgi yn cynnig hyn i gyd a mwy.

Yn y llyfr hwn mae Todd Hunter yn croniclo ei daith o fudiad yr Jesus People a’i arweinyddiaeth yn y Winllan i ddod yn Esgob Anglicanaidd maes o law. Ar hyd y ffordd mae’n esbonio pam y gallai Cristion efengylaidd gael ei dynnu at y ffordd litwrgaidd.

Yn chwilfrydig am ystyr litwrgi? Dewch i ddarganfod beth allai fod yn aros amdanoch chi yno.

Yn ffraeth a doeth, mae’r cofiant personol hwn yn olrhain taith ryfeddol un dyn o eglwys anhraddodiadol i galon Anglicaniaeth, lle mae bellach yn esgob.

Additional information

Weight 0.160 kg
Dimensions 136 × 216 × 215 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Anglicanaidd damweiniol, Yr”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?