Categori: Adroddiadau Effaith

blank
Adroddiadau Effaith

Adroddiad Effaith Mai 2022

Rydym yn falch o gyhoeddi ein hadroddiad effaith diweddaraf ar gyfer yr elusen ar gyfer Mai 2022. Rydym yn hoffi rhoi gwybod i’r Cyhoedd am

Darllen mwy "
blank
Adroddiadau Effaith

Adroddiad Effaith Ebrill 2022

Rydym yn falch o gyhoeddi ein hadroddiad effaith diweddaraf ar gyfer yr elusen ar gyfer Ebrill 2022. Rydym yn hoffi rhoi gwybod i’r Cyhoedd am

Darllen mwy "
blank
Adroddiadau Effaith

Adroddiad Effaith Mawrth 2022

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein hadroddiad effaith diweddaraf ar gyfer yr elusen. Rydym yn hoffi rhoi gwybod i’r Cyhoedd am ein gweithgaredd fel y gallant

Darllen mwy "
blank
Adroddiadau Effaith

Adroddiad Effaith Chwefror 2022

Rydym yn falch o gyhoeddi ein Hadroddiad Effaith ar gyfer Chwefror 2022! Gobeithiwn y bydd y canlynol o ddiddordeb i’n holl randdeiliaid, gan arddangos ein

Darllen mwy "
blank
Adroddiadau Effaith

Adroddiad Effaith Ionawr 2022

Mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn barhaus yn ceisio bod yn gwbl agored a thryloyw ynghylch sut rydym yn gweithredu, yr hyn yr ydym yn ei

Darllen mwy "

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?