Adroddiad Effaith Ebrill 2022

Rydym yn falch o gyhoeddi ein hadroddiad effaith diweddaraf ar gyfer yr elusen ar gyfer Ebrill 2022. Rydym yn hoffi rhoi gwybod i’r Cyhoedd am ein gweithgaredd fel y gallant weld sut mae eu rhoddion a’u hamser yn ein cynorthwyo gyda’n nodau ac amcanion elusennol.

Y Prosiect GOFAL

Ni ddosbarthodd y Prosiect CARE gymaint o barseli bwyd â’r mis diwethaf, ond roedd hyn oherwydd Gwyliau’r Pasg, a welodd yr elusen yn cau am wythnos i roi seibiant i staff a gwirfoddolwyr. Parhaodd Bag a Bargen i weld mwy o ddefnydd. Yn anecdotaidd, mae mwy o bobl yn adrodd eu bod bellach yn defnyddio eu cynilion i dalu costau byw, ac yn torri i lawr ar eu gwariant cymaint â phosibl. Mae Bagio Bargen yn helpu i wneud hyn o ran siopa bwyd.

  • Parseli a Anfonwyd – 126 (-16%)
  • Pobl yn bwydo – 341 (-14%)
  • Atgyfeiriadau a Dderbyniwyd – 5

Digwyddiadau/Cyrsiau Eraill

Mae ein portffolio o ddigwyddiadau, cyrsiau, a chlybiau drwy CAM wedi parhau i dyfu, gan ddangos cynnydd mewn cyrhaeddiad a chyfranogiad dros y mis diwethaf.

  • Cyrsiau/Sesiynau a gynhaliwyd – 20
  • Pobl yn mynychu digwyddiadau – 231
  • Bagiau o Sbwriel a Gasglwyd trwy Siarad n Taclus – 9
  • Eitemau wedi’u Gwau Byddin Yarny sydd wedi’u rhoi – 347

Gwirfoddoli

Ni allai ein gwaith ddigwydd heb y dorf ymroddedig o wirfoddolwyr sy’n rhan o Deulu Gwirfoddoli Ymddiriedolaeth y Plwyf. Rydym bob amser angen mwy o wirfoddolwyr. Efallai eich bod yn rhywun a allai ymuno â’r tîm? Mae gan y dudalen hon bopeth sydd angen i chi ei wybod…

  • Oriau Gwirfoddolwyr a Roddwyd – 478

Datblygiadau Newydd

Cawsom ein Te Prynhawn Gwirfoddolwyr ar y 1af, gyda 14 o bobl yn bresennol. Ar y 5ed cawsom ein Tommy’s Tots arbennig ar thema’r Pasg – gan gynnwys helfa wyau a phicnic Tedi Bêr! Ellis ac Aimee yn cyflwyno yng Nghymdeithas y Merched yn Eglwys Mount Carmel Caerffili.

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?