blank

Ffarwelio â Luke Coleman: Mae aelod tosturiol o deulu’r Ymddiriedolaeth Plwyf yn cychwyn ar daith newydd

In a bittersweet moment, The Parish Trust announces the departure of Luke Coleman, a beloved and cherished member of The Parish Trust family since May 2022. As the CARE Project Lead and Wellbeing Coordinator, Luke has been a valuable and compassionate presence within our organisation, helping countless individuals navigate

blank

Datganiad i’r Wasg: Gallai elusen Gristnogol a helpodd 9,000 o bobl yn ystod cyfyngiadau symud COVID gael eu troi allan gan yr Eglwys yng Nghymru

Gallai elusen Gristnogol boblogaidd a enillodd wobr fawr a gefnogodd dros 9,000 o bobl yng Nghaerffili yn ystod y cyfyngiadau symud Covid gael eu troi allan gan yr Eglwys yng Nghymru (CinW). Sefydlwyd Ymddiriedolaeth y Plwyf yn 2019 gan y Parchedig Dean Aaron Roberts, Rheithor Plwyf Bedwas, a Bwrdd

blank
Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?