Ymddiriedolaeth y Plwyf yn rhoi’r swp cyntaf o Gorchuddion Deorydd i Ysbyty Athrofaol y Grange

Dydd Gwener 1 Ebrill 2022: Heddiw, roedd y Parch. Dean, ein Cadeirydd Ymddiriedolwyr, yn gallu rhoi’r set gyntaf o orchuddion deorydd i’r NICU yn Ysbyty Athrofaol y Grange yn Llanfrechfa, sy’n rhan o Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Dywed y Parch Dean:

Y bore yma cefais y fraint fawr o gyflwyno dau Gorchudd Deor newydd i’r NICU yn Ysbyty Athrofaol y Grange ( Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ). Mae’r cloriau hyn wedi’u gwneud gan Gina, aelod o’n Byddin Yarny.

Mae’n anrhydedd mawr i mi fod yn Gaplan yn y bwrdd iechyd ac roedd yn wych gallu cysylltu Ymddiriedolaeth y Plwyf â’r Ysbyty i ddarparu offer y mae mawr ei angen, a fydd yn helpu staff a chleifion yn ogystal ag arbed yr uned rhag cael i’w prynu i mewn.

Rwyf wrth fy modd â’r dyluniadau hyn yn arbennig gan eu bod yn bywiogi’r ystafell, ac yn tynnu sylw rhieni ychydig oddi wrth yr hyn a all fod yn lle brawychus gyda’r holl diwbiau, gwifrau a synau amrywiol. Mae rhagor o gloriau i ddod a gobeithio y gallwn ni, fel elusen, barhau i fendithio’r rhai sy’n gweithio’n ddiflino i achub bywydau a meithrin y babanod hyn.

Diolch arbennig i Gina yn arbennig sydd wedi dangos y fath ofal a sgil ym mhob pwyth o’r cloriau deor cwiltiog hyn. Rydym wir yn eich gwerthfawrogi!

Y gobaith yw y bydd mwy o orchuddion deor ac eitemau eraill ar gyfer y GIG ac elusennau eraill yn cael eu rhoi maes o law.

Mae’r Yarny Army yn gyfarfod grŵp bob dydd Mercher i wau a gwnïo ar gyfer elusennau a sefydliadau eraill, gan gynnwys y GIG. Dysgwch fwy am Fyddin Yarny yma.

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?