Rydyn ni’n llogi! Allech chi fod yn Weithiwr Cymunedol Cynorthwyol?

Mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn darparu Cyfle Prentisiaeth trwy ei Rhaglen Profectus i rywun hyfforddi fel Gweithiwr Cymunedol.

Wrth i’r elusen barhau i dyfu, rydym am ehangu ein tîm ac rydym am roi cyfle i rywun ddysgu am ymgysylltu â’r gymuned wrth weithio yn y swydd. Byddwch yn cael eich hyfforddi’n benodol ar gyfer gwaith cymunedol o fewn y sector elusennol.

Mae cyflog prentisiaeth uwch yn cael ei gynnig, mae’r rhaglen yn rhedeg am 12 mis, ac mae hon yn rôl arbennig o gyffrous oherwydd mae posibilrwydd o ymgeisydd llwyddiannus i ddod yn aelod parhaol o staff, yn amodol ar gyrraedd y safonau angenrheidiol yn ystod y Brentisiaeth.

blank

Darganfyddwch fwy ar ein tudalen swyddi.

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?