blank

Chwilio Materion: Cwestiynau Anodd, Atebion Syth

£6.99

2 in stock

Quantity

Description

Wrth i ni ddechrau meddwl yn ddyfnach am ystyr bywyd, nid yw’n hir cyn i ni ddod ar draws cwestiynau anodd sy’n haeddu ystyriaeth ofalus. Mae’r llyfr hwn yn archwilio ac yn trafod saith gwrthwynebiad cyffredin i’r ffydd Gristnogol, gan gynnwys: – Pam mae Duw yn caniatáu dioddefaint? – Beth am grefyddau eraill? – A oes gwrthdaro rhwng gwyddoniaeth a Christnogaeth? Gan dynnu ar nifer o flynyddoedd o drafod y materion hyn gyda phobl sy’n chwilio am atebion, mae Nicky Gumbel yn cynnig ymatebion clir, hygyrch a rhesymegol i’r cwestiynau sy’n ymwneud â ffydd a Christnogaeth yn y byd modern. Mae’n mynd y tu hwnt i resymeg pob cwestiwn ac yn ei gymhwyso i ddealltwriaeth ehangach o hunaniaeth Duw a’n hunaniaeth ein hunain, gydag awgrymiadau ymarferol ar gyfer delio â’r materion hyn mewn bywyd bob dydd. ‘Mae cyfuniad Gumbel o hiwmor, hanesyn, metaffiseg, dyfyniadau o’r Beibl a diwinyddiaeth gymhleth yn argyhoeddiadol a chymhellol.’ — Y Sylwedydd

Additional information

Weight 0.152 kg
Dimensions 200 × 129 × 9 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chwilio Materion: Cwestiynau Anodd, Atebion Syth”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?