blank

Duw a’r Pandemig

£7.99

Out of stock

Email when stock available

Description

Beth ydyn ni i fod i feddwl am yr argyfwng coronafirws? Mae rhai pobl yn meddwl eu bod yn gwybod: ‘Mae hyn yn arwydd o’r Diwedd,’ medden nhw. ‘Rhagfynegir y cyfan yn llyfr y Datguddiad.’ Mae eraill yn anghytuno ond yr un mor glir: ‘Galwad i edifarhau yw hwn. Mae Duw yn barnu’r byd a thrwy’r afiechyd hwn mae’n dweud wrthym am newid.’ Mae rhai yn ymuno yn y corws o feio a chondemnio: ‘Bai y Tsieineaid, y llywodraeth, Sefydliad Iechyd y Byd ydyw. . .’ Mae Tom Wright yn archwilio’r ymatebion hyn i’r firws ac yn canfod eu bod yn eisiau. Yn hytrach, mae’n eich gwahodd i ystyried ffordd wahanol o weld ac ymateb – ffordd sy’n tynnu ar ddysgeidiaeth ac enghreifftiau o’r ysgrythur, ac yn bennaf oll ar y ffordd o fyw, meddwl a gweddïo a ddatgelwyd i ni gan Iesu.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Duw a’r Pandemig”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?