blank

Cipolwg ar Brofedigaeth

£8.00

Quantity

Description

Gall profedigaeth ddod ar sawl ffurf: marwolaeth anwylyd, diwedd priodas neu golli cartref neu fywoliaeth. Mae pob profedigaeth a wynebwn yn dilyn llwybr tebyg o golled, anghrediniaeth, galar ac ymaddasiad. Mae Cipolwg ar Brofedigaeth yn rhoi cyngor ymarferol ar gyfer yr amseroedd hyn yn ein bywydau ac yn pwyntio at y gobaith tragwyddol sydd gennym yn Nuw.

Ymhlith y materion yr ymdrinnir â hwy mae:

  • Beth yw marwolaeth?
  • Effeithiau colled
  • Bod yn sianel o gariad Duw at y galarus

Gydag astudiaethau achos go iawn, enghreifftiau beiblaidd a mewnwelediadau personol, mae’r llyfr hwn yn cynnig cymorth i bawb sy’n dioddef o bryder – ac yn rhoi canllawiau ymarferol i’r rhai sydd am helpu eraill.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cipolwg ar Brofedigaeth”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?