blank

Tanwydd Enaid

£11.99

Out of stock

Email when stock available

Description

Mae’r awdur poblogaidd Bear Grylls wedi goroesi damwain barasiwt a gwympodd yn rhydd a’i gadawodd â’i gefn wedi torri, ac o bosibl yn methu â cherdded eto; disgyn i lawr mynydd yn y Rockies, torri bys yn y jyngl Fietnam, ysgwydd wedi torri yn Antarctica. Pasiodd yr hyfforddiant caled i ymuno â’r SAS, croesodd Ogledd yr Iwerydd mewn cwch gwynt agored, a chynhaliodd y parti cinio ffurfiol awyr agored uchaf erioed, mewn balŵn 25,000 troedfedd. Ond y peth anoddaf a gafodd erioed, meddai, yw marwolaeth ei dad. Yna, yn 25 oed, y daeth o hyd i’r hyn y mae’n ei ddisgrifio mewn cyfweliad â’r Telegraph fel ‘ffydd dawel hyfryd iawn sydd wedi bod yn beth pwerus yn ein bywydau’. Fel yr ysgrifennodd yn y cylchgrawn GQ, ‘Nid yw ffydd yn golygu bod yn rhaid i chi fod yn arbennig o “grefyddol”. Ond, yn gryno, mae fy ffydd yn dweud wrthyf fy mod yn hysbys, fy mod yn ddiogel a’m bod yn cael fy ngharu – waeth beth fo’r stormydd y caf fy hun ynddynt o bryd i’w gilydd, ni waeth pa mor aml y byddaf yn cwympo ac yn methu.’ Am y tro cyntaf, yn y llyfr agored, dewr a gonest hwn, mae Arth yn datgelu’r ysbrydoliaeth sy’n ei helpu i sefyll yn gryf a dod o hyd i heddwch bob dydd. Mae’r darlleniadau dyddiol hyn – sy’n archwilio themâu cyfeillgarwch, methiant, dewrder, risg, a llawer mwy – yn dangos i ni i gyd sut i wynebu bob dydd â phwrpas a phŵer. ‘Byddwch yn ddewr. Cofleidiwch ffydd ble bynnag y dewch o hyd iddi. Nid oes gennych ddim i’w golli a phopeth i’w ennill.’

Additional information

Weight 0.428 kg
Dimensions 204 × 132 × 35 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tanwydd Enaid”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?