blank

Canllaw Astudio Addfwyn ac Isel

£9.99

Out of stock

Email when stock available

Description

Yn ei lyfr sydd wedi gwerthu orau, Gentle and Lowly, mae Dane Ortlund yn mynd â darllenwyr i ddyfnderoedd calon Crist dros bechaduriaid. Gan ganolbwyntio ar eiriau Iesu ei fod “yn addfwyn ac yn isel ei galon,” mae Ortlund yn plymio’n ddwfn i ddarnau o’r Beibl sy’n sôn am bwy ydyw, gan annog darllenwyr â serch Crist at ei bobl. Wedi’i ddylunio fel atodiad i’r llyfr, mae’r Gentle and Lowly Study Guide yn helpu darllenwyr i fyfyrio ymhellach ar y gwirioneddau Beiblaidd allweddol hyn. Mae’r adnodd defnyddiol hwn a ysgrifennwyd gan Dane Ortlund yn cynnwys cwestiynau trafod wedi’u trefnu’n 8 gwers, gyda phob gwers yn cwmpasu 2–3 pennod o’r llyfr. Yn berffaith ar gyfer grwpiau bach ac unigolion fel ei gilydd, gellir defnyddio’r Canllaw Astudio Addfwyn ac Isel ynghyd â’r llyfr, yr Astudiaeth Fideo Gentle and Lowly, neu’r ddau.xxx

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Canllaw Astudio Addfwyn ac Isel”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?