Rhyddid Hunan-Anghofrwydd, Yr

£2.99

1 in stock

Description

‘Beth yw marciau calon sydd wedi newid yn oruwchnaturiol?’
Dyma un o’r cwestiynau y mae’r Apostol Paul yn ei ateb wrth iddo ysgrifennu at yr eglwys yng Nghorinth. Nid yw ar ôl rhyw tincian allanol arwynebol, ond yn hytrach newid sydd wedi’i wreiddio’n ddwfn ac sy’n newid bywyd sy’n digwydd ar y tu mewn. Mewn oes lle mae plesio pobl, pwffian eich ego ac adeiladu eich ailddechrau yn cael eu gweld fel y dulliau i’w ‘wneud’, mae’r Apostol Paul yn ein galw i ddod o hyd i wir orffwys mewn hunan-anghofrwydd bendigedig.

Yn y llyfr byr a bachog hwn, mae’r awdur poblogaidd Timothy Keller, yn dangos bod gostyngeiddrwydd yr efengyl yn golygu y gallwn roi’r gorau i gysylltu pob profiad, pob sgwrs â’n hunain ac felly’n gallu bod yn rhydd o hunangondemniad. Nid person hunan-gas neu hunan-gariadus yw person gwir efengyl-ostyngedig, ond person hunan-anghofus. Gall y rhyddid hwn fod yn eiddo i chi …

Additional information

Weight 0.050 kg
Dimensions 175 × 109 × 5 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rhyddid Hunan-Anghofrwydd, Yr”

Your email address will not be published.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

Which website are you trying to visit?