blank

Cyrsiau a Hyfforddiant

Cyrsiau a Hyfforddiant Rhan o ymrwymiad Ymddiriedolaeth y Plwyf i’r Gymuned yw darparu cyrsiau a hyfforddiant sy’n cynnig sgiliau newydd a gwell dysgu mewn amrywiaeth o sectorau. Ein gobaith yw y bydd y cyrsiau a’r cyfleoedd hyfforddi hyn yn rhyddhau pobl i gyfleoedd cyflogaeth newydd, ac yn meithrin lles.

blank

Rhaglen Profectus

Un o’n dyheadau fel elusen yw rhoi’r cyfle i bobl ddatblygu eu hunain a dysgu sgiliau newydd… Beth yw Rhaglen Profectus? Gair Lladin yw Profectus ac, ymhlith pethau eraill, mae’n golygu llwyddiant , cyflawniad , a thwf . Mae ein Rhaglen Profectus yn ei hanfod yn gynllun prentisiaeth a

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?