Categori: Bwyd

blank
Bwyd

Prydau i Deuluoedd

Prydau i Deuluoedd Bob dydd Mawrth yn ystod sesiynau Clwb Gemau, pryd o fwyd yn cael ei weini tua 4pm Mae Prydau i Deuluoedd yn

Darllen mwy "
blank
Bwyd

Clwb Cinio

Clwb Cinio Mae ein Clwb Cinio Cymunedol yn ofod i bobl o wahanol oedrannau a chefndiroedd ddod at ei gilydd am bryd o fwyd. Mae’r

Darllen mwy "
blank
Bwyd

Bagiwch Fargen

Fel rhan o’n hymrwymiad i helpu ein cymuned, lleihau gwastraff bwyd, gwella’r amgylchedd, a mynd i’r afael â thlodi bwyd, mae Ymddiriedolaeth y Plwyf cynnig

Darllen mwy "
blank
Bwyd

Y Prosiect GOFAL

Cael Help CYFEIRIADAU Cwestiynau Cyffredin Parseli Bwyd. Casgliad Presgripsiynau. Clust sy’n Gwrando. Mae’r Prosiect GOFAL yn cynnig banc bwyd, gwasanaeth casglu presgripsiwn a llinell gymorth

Darllen mwy "

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?