blank
blank
GORAU YN Y DREF

Y Cymorth Gorau mewn Gwasanaethau a meddygol

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus et metus augue. Mauris ut libero eget erat scelerisque vehicula. Phasellus nec blandit metus.

Ystyr geiriau: Nulla quis molestie risus. Nunc non auctor dui. Mewn canlyniad augue eu eros luctus cursus. Ystyr geiriau: Nullam comodo nunc neu purus rhoncus ultrices. Supendisse vitae neque.

GWASANAETHAU A MWY

ACHOSION BRYS

blank

Syniad

blank

Creu

blank

Prosesu

blank

Cwblhau

Cefnogwch Ni

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc orci nisl, tempus ut sem a

£ 0
Select Payment Method
Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Billing Details

Reclaim Gift Aid

Gift Aid It!Add 25% more to your donation at no cost to you. A Gift Aid declaration allows The Parish Trust to claim tax back on eligible donations. It means that for every £1 you donate to The Parish Trust we can claim back 25p, at no extra cost to you.

By ticking the "Yes" box, I agree I would like The Parish Trust to reclaim the tax on all qualifying donations I have made, as well as any future donations, until I notify them otherwise. I understand that if I pay less Income Tax and/or Capital Gains Tax than the amount of Gift Aid claimed on all my donations in that tax year I may be asked to pay any difference. I understand that The Parish Trust will reclaim 25p of tax on every £1 that I give.

What is Gift Aid?

Gift Aid does not cost you a penny more, but can add an additional 25p to every £1 you donate. When The Parish Trust receives a donation from a UK taxpayer, we're entitled to claim an amount of tax (calculated at the basic rate of income tax in that year) paid on that donation. Once you have given your permission for us to do this on your behalf, there is no need for you to do anything else.

All that is required is that you must be a taxpayer and that would have paid or will pay sufficient Income and/or Capital Gains Tax to cover all the Gift Aid claimed on all your donations in that tax year. Please note that it is your responsibility to pay any difference.

The amount of tax we claim will be 25% of the total value of your donations in that tax year. Furthermore, if you are a higher taxpayer, you are also entitled to claim the difference between the basic rate which we will claim and the amount of tax you have actually paid. For further details on how you can do this, please contact your tax office. If your tax situation changes and your gifts will no longer be eligible for the Gift Aid scheme please contact us and we will amend your record accordingly.

Take me to my donation »

PRYNU I GYMORTH

eco-gynaliadwy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus et metus augue. Mauris ut libero eget erat scelerisque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus et metus augue. Mauris ut libero eget erat scelerisque.

Gwaith cymdeithasol
Achub y Môr
Adsefydlu
Y Bleiddiaid
blank

EIN

AMSERU

DYDD LLUN - DYDD IAU

07:00 - 15:00
16:00 - 22:00

DYDD GWENER SUL

07:00 - 15:00
16:00 - 22:00

+1 303 404 608

AROS MEWN CYSYLLTIAD

Cysylltwch

[contact-form-7 id="4"]
NEWYDDION A DIGWYDDIADAU

Arhoswch yn Hysbys

blank

Newyddion a Diweddariadau

Prosiect CARE, Coronafeirws a Chyhoeddiad Diweddaraf y Llywodraeth

Heddiw, mae Llywodraeth Prydain wedi rhoi mesurau ar waith a fydd yn gweld dull mwy cadarn o hunan-ynysu yn digwydd. Gallwch ddarllen cwmpas llawn y mesurau yma .

blank

admin

blank

0 Comments

blank

Newyddion a Diweddariadau

Mae’r Llywodraeth yn cynghori bod elusennau fel y Prosiect CARE yn dal i gael gweithredu.

Ddydd Llun 23 Mawrth, cyhoeddodd Llywodraeth Prydain fesurau newydd i helpu i fynd i’r afael â lledaeniad COVID-19. Mae cyfyngiadau cenedlaethol wedi’u rhoi ar waith sy’n golygu nad yw ynysu bellach yn ddewisol i ddinasyddion y Deyrnas Unedig. Mae rhai wedi teimlo bod y canllawiau newydd wedi bod yn rhy amwys o ran manylu pwy […]

blank

admin

blank

0 Comments

blank

Prosiect GOFAL

Diwrnod 5 y Prosiect GOFAL: Dyma beth sydd wedi digwydd yr wythnos hon…

Mae hi bellach yn Ddiwrnod 5 o’r Prosiect GOFAL – y fenter a sefydlwyd gan Ymddiriedolaeth Plwyf Bedwas, Machen, Llanfihangel-y-Fedw a Rhydri (hy yr Eglwys Leol) i helpu’r rhai sydd â’r angen mwyaf yn ystod yr Achosion Coronafeirws. Mae’r Prosiect GOFAL wedi bod yn darparu gwasanaethau i unrhyw un yn ein cymuned sy’n hunan-ynysu, yn […]

blank

admin

blank

0 Comments

blank

Prosiect GOFAL

Prosiect CARE yn gwneud Penawdau Newyddion

Dros yr wythnos ddiwethaf, mae’r Prosiect CARE wedi gwneud newyddion lleol a chenedlaethol, wrth i dros 100 o wirfoddolwyr ysgogi eu hunain i ymuno â’r ymdrech ymateb i fynd i’r afael ag effeithiau parhaus yr Achosion Coronafeirws.

blank

admin

blank

0 Comments

blank

Prosiect GOFAL

Prosiect CARE yn derbyn Cefnogaeth Ariannol gan WCVA a Llywodraeth Cymru

Ar ran Bwrdd yr Ymddiriedolwyr ac Uwch Dîm Arwain y Prosiect, mae’n bleser gennyf gyhoeddi bod y Prosiect CARE wedi derbyn grant caredig a hael iawn o £43,000 gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) a Llywodraeth Cymru.

blank

admin

blank

0 Comments

blank

Prosiect GOFAL

Galw am Gymorth Prosiect GOFAL nad yw Lockdown Easing yn effeithio arno

Mae ystadegau a ryddhawyd heddiw gan Brosiect GOFAL Ymddiriedolaeth Plwyf BMMR ar gyfer mis Mai yn dangos bod lefel yr angen yn y gymuned wedi gweld cynnydd cyffredinol ers y mis blaenorol.

blank

admin

blank

0 Comments

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?