blank

Gadewch inni eich cyflwyno i Josh! Rydyn ni i gyd yn caru Josh yma yn Ymddiriedolaeth y Plwyf (The Parish Trust) . Rydyn ni wedi gweld cymaint o wahaniaeth ynddo ers iddo ddod atom ni i wirfoddoli am y tro cyntaf. Mae Josh yn awtistig a phan ddechreuodd wirfoddoli, roedd yn swil ac ychydig yn galed arno’i hun. Ond dros amser, mae wedi darganfod bod cymaint y gall ei wneud, a bod ei awtistiaeth ond yn ychwanegu at ei arswyd!

Beth yw eich enw a pha rolau ydych chi’n gwirfoddoli ar eu cyfer yn Ymddiriedolaeth y Plwyf

Josh Davies ydw i. Yr un ac yn unig! Rwy’n stocio’r silffoedd, yn casglu bwyd ac yn casglu sbwriel ar ddydd Llun.

Sut mae gwirfoddoli wedi effeithio arnoch chi’n bersonol?

Rwy’n cael amser o fy mywyd ac yn mwynhau cwmni’r ffrindiau gorau a gefais erioed.

Beth yw eich hoff beth am wirfoddoli?

Rwy’n mwynhau popeth ond wrth godi sbwriel, rydym yn cael hwyl ac yn codi llawer o sbwriel ar y ffordd!

Pam nad ydych chi’n ystyried gwirfoddoli? Mae yna lawer o rolau ar gael, does dim rhaid i chi ymrwymo i oriau lawer bob wythnos, ac rydyn ni wir yn ceisio gofalu am ein gwirfoddolwyr yn dda. Ewch i’n tudalen gwirfoddoli am fwy o wybodaeth.

Of further interest...

blank
June 1,2023

Dathlu Gwirfoddolwyr: Diolch o galon Yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr

Annwyl gyfeillion, Ysgrifennaf atoch i gyd wrth i ni

blank
June 28,2022

Sbotolau Gwirfoddolwr: David M

Rydym mor ffodus i gael David gyda ni yma

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?