Mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn dymuno mynegi ei chefnogaeth a’i chydsafiad â phobl yr Wcrain wrth iddynt ddod i delerau â dechrau rhyfel digroeso a heb gyfiawnhad yn erbyn eu rhyddid a’u democratiaeth.

Byddaf yn monitro’r sefyllfa wrth iddi ddatblygu i ddirnad beth, os o gwbl, y gallwn ei wneud fel elusen i gefnogi ymdrech ddyngarol sefydliadau elusennol eraill i helpu sifiliaid yn yr Wcrain yn eu cyfnod o helbul.

Yn y cyfamser, os gwelwch yn dda ymunwch â mi i weddïo dros bobl yr Wcrain, iddynt gael heddwch, ac, yng nghanol perygl, bod ganddynt ddewrder a chryfder i’w goresgyn.

PARCH. DEAN AARON ROBERTS | CADEIRYDD YR YMDDIRIEDOLWYR

Of further interest...

June 27,2022

Dyfodol Bws Gwennol Ysbyty dan Fygythiad

Mae Dyfodol Bws Gwennol Ymddiriedolaeth y Plwyf dan fygythiad

June 23,2022

Haf o Hwyl i Blant a Phobl Ifanc i’w gynnal yn Ymddiriedolaeth y Plwyf

Wrth i Gymru barhau i wella ar ôl effaith

Ysgrifenwyd gan

Rev. Dean Aaron Roberts

Rev. Dean Aaron Roberts is the Founder and Chair of Trustees of The Parish Trust.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

Which website are you trying to visit?