blank

Mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn dymuno mynegi ei chefnogaeth a’i chydsafiad â phobl yr Wcrain wrth iddynt ddod i delerau â dechrau rhyfel digroeso a heb gyfiawnhad yn erbyn eu rhyddid a’u democratiaeth.

Byddaf yn monitro’r sefyllfa wrth iddi ddatblygu i ddirnad beth, os o gwbl, y gallwn ei wneud fel elusen i gefnogi ymdrech ddyngarol sefydliadau elusennol eraill i helpu sifiliaid yn yr Wcrain yn eu cyfnod o helbul.

Yn y cyfamser, os gwelwch yn dda ymunwch â mi i weddïo dros bobl yr Wcrain, iddynt gael heddwch, ac, yng nghanol perygl, bod ganddynt ddewrder a chryfder i’w goresgyn.

PARCH. DEAN AARON ROBERTS | CADEIRYDD YR YMDDIRIEDOLWYR

Of further interest...

blank
Ysgrifenwyd gan

Rev. Dean Aaron Roberts

Rev. Dean Aaron Roberts (BA, MA, Cert.RSCM) is the Founder and Chief Executive Officer of The Parish Trust. Prior to his current role, Dean was the Chair of Trustees for the charity. Dean has worked in a ministerial role as an ordained minister. He also holds a position at Aneurin Bevan University Health Board as a Chaplain. He is the Vice Chair of Governors of a primary school, and has served on various Boards and Committees throughout his career. Dean is a member of the Association of Chief Executives of Voluntary Organisations (ACEVO)

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?