Argyfwng yr Wcráin

Mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn dymuno mynegi ei chefnogaeth a’i chydsafiad â phobl yr Wcrain wrth iddynt ddod i delerau â dechrau rhyfel digroeso a heb gyfiawnhad yn erbyn eu rhyddid a’u democratiaeth.

Byddaf yn monitro’r sefyllfa wrth iddi ddatblygu i ddirnad beth, os o gwbl, y gallwn ei wneud fel elusen i gefnogi ymdrech ddyngarol sefydliadau elusennol eraill i helpu sifiliaid yn yr Wcrain yn eu cyfnod o helbul.

Yn y cyfamser, os gwelwch yn dda ymunwch â mi i weddïo dros bobl yr Wcrain, iddynt gael heddwch, ac, yng nghanol perygl, bod ganddynt ddewrder a chryfder i’w goresgyn.

PARCH. DEAN AARON ROBERTS | CADEIRYDD YR YMDDIRIEDOLWYR

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?