blank

Ar ran Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a Staff Ymddiriedolaeth y Plwyf, hoffwn ddymuno Nadolig Llawen iawn i chi ac i bawb yr ydych yn eu caru. Fel sefydliad Cristnogol, mae’r adeg hon o’r flwyddyn yn rhoi cyfle gwych i ni fyfyrio a chofio ein cymhelliad dros redeg yr elusen.

Rydym yn deall nad yw pawb yn rhannu ein ffydd, ac rydym yn bodoli er budd pawb, waeth beth fo’u credoau. I ni, fodd bynnag, y Nadolig yw’r amser y cofiwn fod Duw wedi caru ein byd prydferth ond drylliedig gymaint nes iddo ddod atom ym mherson ei Fab, Iesu. Bu fyw bywyd perffaith, bu farw ar y groes er ein drylliad, ac a atgyfododd oddi wrth y meirw drosom fel y bydd unrhyw un sy’n ei dderbyn yn rhodd i’w bywydau yn gwybod sicrwydd bywyd tragwyddol. Oherwydd yr anrheg wych hon, mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn ceisio bod yn anrheg i bawb yr ydym am eu gwasanaethu.

Nid yw Duw byth yn addo bywyd hawdd inni, a bydd y flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn anodd mewn cymaint o ffyrdd i nifer dda ohonom. Ac eto, roedd gan Iesu fywyd anodd iawn hefyd, felly mae’n gwybod beth rydyn ni’n mynd drwyddo, ac mae’n addo bod gyda ni os ydyn ni’n gofyn iddo fod. Un o enwau eraill Iesu yw “Emmanuel” sy’n golygu “Mae Duw gyda ni”.

Gallwch ddarganfod mwy am yr hyn y mae Cristnogion yn ei gredu am y Nadolig trwy ddarllen y llyfryn bach hwn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, gallwch bob amser gysylltu â ni a byddem yn falch iawn o’u trafod gyda chi.

Ein gweddi ddiffuant drosoch y Nadolig hwn yw y byddwch yn synhwyro bod Duw gyda chi, ac y byddwch, trwy ymddiried ynddo, yn derbyn yr anrheg ryfeddol hon o fywyd tragwyddol a’r heddwch a’r llawenydd a ddaw yn ei sgil.

Gan ddymuno’r gorau i chi am weddill mis Rhagfyr, gwyliau heddychlon, a dechrau gwych i’r Flwyddyn Newydd!

Gyda fy holl gariad a gweddïau,
Parch Deon Aaron Roberts
Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr

Of further interest...

blank
Ysgrifenwyd gan

Rev. Dean Aaron Roberts

Rev. Dean Aaron Roberts (BA, MA, Cert.RSCM) is the Founder and Chief Executive Officer of The Parish Trust. Prior to his current role, Dean was the Chair of Trustees for the charity. Dean has worked in a ministerial role as an ordained minister. He also holds a position at Aneurin Bevan University Health Board as a Chaplain. He is the Vice Chair of Governors of a primary school, and has served on various Boards and Committees throughout his career. Dean is a member of the Association of Chief Executives of Voluntary Organisations (ACEVO)

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?