Nadolig Llawen!

Ar ran Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a Staff Ymddiriedolaeth y Plwyf, hoffwn ddymuno Nadolig Llawen iawn i chi ac i bawb yr ydych yn eu caru. Fel sefydliad Cristnogol, mae’r adeg hon o’r flwyddyn yn rhoi cyfle gwych i ni fyfyrio a chofio ein cymhelliad dros redeg yr elusen.

Rydym yn deall nad yw pawb yn rhannu ein ffydd, ac rydym yn bodoli er budd pawb, waeth beth fo’u credoau. I ni, fodd bynnag, y Nadolig yw’r amser y cofiwn fod Duw wedi caru ein byd prydferth ond drylliedig gymaint nes iddo ddod atom ym mherson ei Fab, Iesu. Bu fyw bywyd perffaith, bu farw ar y groes er ein drylliad, ac a atgyfododd oddi wrth y meirw drosom fel y bydd unrhyw un sy’n ei dderbyn yn rhodd i’w bywydau yn gwybod sicrwydd bywyd tragwyddol. Oherwydd yr anrheg wych hon, mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn ceisio bod yn anrheg i bawb yr ydym am eu gwasanaethu.

Nid yw Duw byth yn addo bywyd hawdd inni, a bydd y flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn anodd mewn cymaint o ffyrdd i nifer dda ohonom. Ac eto, roedd gan Iesu fywyd anodd iawn hefyd, felly mae’n gwybod beth rydyn ni’n mynd drwyddo, ac mae’n addo bod gyda ni os ydyn ni’n gofyn iddo fod. Un o enwau eraill Iesu yw “Emmanuel” sy’n golygu “Mae Duw gyda ni”.

Gallwch ddarganfod mwy am yr hyn y mae Cristnogion yn ei gredu am y Nadolig trwy ddarllen y llyfryn bach hwn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, gallwch bob amser gysylltu â ni a byddem yn falch iawn o’u trafod gyda chi.

Ein gweddi ddiffuant drosoch y Nadolig hwn yw y byddwch yn synhwyro bod Duw gyda chi, ac y byddwch, trwy ymddiried ynddo, yn derbyn yr anrheg ryfeddol hon o fywyd tragwyddol a’r heddwch a’r llawenydd a ddaw yn ei sgil.

Gan ddymuno’r gorau i chi am weddill mis Rhagfyr, gwyliau heddychlon, a dechrau gwych i’r Flwyddyn Newydd!

Gyda fy holl gariad a gweddïau,
Parch Deon Aaron Roberts
Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?