Yn 2020 fe wnaethom sicrhau cyllid grant gan y Loteri Genedlaethol a oedd yn caniatáu i ni sicrhau dwy brentisiaeth. Ers hynny, trwy ein Rhaglen Brentisiaethau swyddogol a elwir yn “Profectus”, rydym wedi llwyddo i sicrhau tair swydd arall! Rydym am eich croesawu i gyd i’n haelodau staff NEWYDD…

Ellis Roberts yw ein Hyrwyddwr Hwb Bwyd newydd, a Rhys Wiegold yw ein Cynorthwy-ydd Cyllid. Ymunodd Elys Rees â ni ym mis Ionawr, ond mae ei swydd yn gyfrinach ar hyn o bryd, gan y byddwn yn lansio prosiect NEWYDD BRAND yn yr wythnosau nesaf…datgelir y cyfan yn fuan! Cadwch eich llygaid ar agor ac edrychwch am ddiweddariadau yma ar ein gwefan ac ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol… #SecretProject .

Tra ei fod yn Hyrwyddwr Hwb Bwyd a Gofalwr, mae Ellis hefyd yn astudio tuag at ei Wasanaethau Glanhau a Chymorth Lefel 3. Rolau swydd Ellis yw ein helpu ni yn ein Hyb Bwyd drwy reoli’r sifftiau parseli bwyd a hefyd rheoli’r gwirfoddolwyr a chadw ein hadeilad mewn cyflwr da.

Mae Rhys, ein Cynorthwyydd Cyllid, yn astudio tuag at ei Gymhwyster AAT Lefel 4 mewn Cyfrifeg. Mae Rhys yn cynorthwyo gyda chyllid yr elusen ac yn gweithio ochr yn ochr â’n Cadeirydd Ymddiriedolwyr a Thrysorydd i gadw ar ben y cyfrifon.

Bydd pob un o’r rolau hyn, ynghyd â’r prentisiaid eraill, yn helpu i siapio ein helusen wrth i ni symud ymlaen i’r dyfodol. Maent yn gwneud penderfyniadau a fydd yn gwneud gwahaniaethau cadarnhaol yn ein cymunedau wrth ddysgu sgiliau gwerthfawr ac astudio tuag at eu cymwysterau.

Mae gan Elys rôl prentisiaeth gyffrous iawn! Rydyn ni wedi cadw hyn ar y brig CYFRINACHOL am fisoedd ond bydd popeth yn cael ei ddatgelu yn yr wythnosau nesaf. Credwn y bydd y prosiect newydd sbon hwn yn helpu i ddod â’r gymuned ynghyd! Rydym yn gyffrous iawn amdano ac ni allwn aros i groesawu pawb i fanteisio ar yr hyn y byddwn yn ei gynnig i’n cymuned.

Croeso i’r tîm, Elys, Ellis, a Rhys!

Of further interest...

June 27,2022

Dyfodol Bws Gwennol Ysbyty dan Fygythiad

Mae Dyfodol Bws Gwennol Ymddiriedolaeth y Plwyf dan fygythiad

June 23,2022

Haf o Hwyl i Blant a Phobl Ifanc i’w gynnal yn Ymddiriedolaeth y Plwyf

Wrth i Gymru barhau i wella ar ôl effaith

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

Which website are you trying to visit?