blank

Duw ar Mud : Ennyn Tawelwch Gweddi Heb ei Ateb

£11.99

2 in stock

Quantity

Description

Llyfr sy’n gwerthu orau gan un o’r prif awduron a meddylwyr Cristnogol, sydd bellach wedi’i adolygu’n llawn gyda defosiwn 40 diwrnod newydd. Gan ysgrifennu allan o boen brwydr ei wraig am ei bywyd, ond hefyd y rhyfeddod o wylio’r mudiad gweddi a sefydlodd newid bywydau o gwmpas y byd, mae Pete Greig yn camu i ochr dywyll gweddi ac yn dod i’r amlwg gyda neges galed o obaith, cysur, a dirnadaeth beiblaidd dwys i bawb sy’n dioddef yn dawel. Yn ei ragair, mae Archesgob Caergaint, Justin Welby yn ysgrifennu, “Mae hwn yn llyfr dwys, wedi’i ysgrifennu’n syml ac yn hygyrch, sy’n addas ar gyfer person mewn trallod, ar gyfer gweinidog a gweinidog eglwys sy’n delio’n gyson â phobl mewn trallod, person y tu allan i’r ffydd Gristnogol sy’n cael ei ddrysu gan bobl yn dibynnu ar yr hyn a ddisgrifiodd rhywun i mi ar un adeg fel y tylwyth teg ar waelod yr ardd, ac o ran hynny i’r rhai sy’n astudio materion dioddefaint a pherthynas Duw â hi.”

Additional information

Weight 0.410 kg
Dimensions 210 × 140 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Duw ar Mud : Ennyn Tawelwch Gweddi Heb ei Ateb”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?