blank

Addfwyn ac Isel

£22.50

Out of stock

Email when stock available

Description

Mae Cristnogion yn gwybod beth mae Iesu Grist wedi ei wneud—ond pwy ydy e? Beth yw ei galon ddyfnaf dros ei bobl, yn flinedig ac yn llesg ar eu taith tua’r nef ? Dywedodd Iesu ei fod yn “dyner ac isel ei galon.” Mae’r llyfr hwn yn myfyrio ar y geiriau hyn, gan agor gwirionedd sydd wedi’i esgeuluso ond eto’n ganolog ynghylch pwy ydyw i bechaduriaid a dioddefwyr heddiw.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Addfwyn ac Isel”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?