blank

Beibl Astudio Darluniadol NLT

£39.99

2 in stock

Quantity

Description

Mae’r Beibl Astudio Darluniadol yn dod â neges yr Ysgrythur yn fyw trwy roi profiad astudio gweledol cwbl newydd i ddarllenwyr. Mae cannoedd o ffenestri llawn gwybodaeth i’r byd Beiblaidd yn cyfleu gwirioneddau sylfaenol a gwybodaeth gymhleth ar unwaith mewn ffordd ddealladwy a chymhellol ar gyfer cenhedlaeth weledol heddiw. Mae pwy, beth, ble, pryd, a pham y Beibl yn dod yn fyw gyda lluniau trawiadol, darluniau, ffeithluniau, a mapiau lliw llawn wedi’u hintegreiddio’n ddi-dor â deunydd cefndir, nodiadau astudio, ac erthyglau thema. Mae’r Beibl Astudio Darluniadol yn grymuso darllenwyr i ddod yn nes at Dduw trwy agor eu llygaid i neges fyw, rymus yr Ysgrythur.

Additional information

Weight 2.157 kg
Dimensions 246 × 180 × 61 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Beibl Astudio Darluniadol NLT”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?