Taith y Brofedigaeth

Os ydych yn ymweld â’r dudalen hon mewn ymateb i brofedigaeth bersonol, mae’n wir ddrwg gennym am eich colled. Yma yn Ymddiriedolaeth y Plwyf , gobeithiwn a gweddïwn y cewch rywfaint o gymorth a chysur yma yn ystod y cyfnod anodd hwn. Os hoffech chi ymuno â’n Cwrs Taith Profedigaeth nesaf, mae’r manylion wedi’u rhestru ar y dudalen hon.

Mae angen prosesu colled ar gyfer ein hiechyd a lles corfforol a meddyliol. Gall galar heb ei ddatrys hefyd effeithio ar ein hagweddau, ein perthnasoedd a’n cyrhaeddiad. Mae The Bereavement Journey® yn lle i siarad: 7 Sesiwn o ffilmiau a thrafodaeth i unrhyw un , boed yn galaru am farwolaeth nawr , neu eisiau archwilio profedigaeth flaenorol a allai fod heb ei datrys . Mae’r cwrs hwn ar gyfer oedolion mewn profedigaeth i wneud eu gwaith galar eu hunain. Fe’i cefnogir gan Lawlyfr Gwesteion a’i hwyluso gan weithiwr proffesiynol hyfforddedig.

Argymhellir presenoldeb ar gyfer yr holl Sesiynau, er bod modd ymuno yn Sesiwn 2. Mae’n fwyaf buddiol mynychu o leiaf ychydig wythnosau ar ôl y farwolaeth – yn ddelfrydol ar ôl yr angladd, ond nid yw hyn yn hanfodol a gall The Bereavement Journey fod o fudd i’r rhai sydd mewn galar rhagweladwy, yn ogystal â cholli beichiogrwydd.

Mae’r pynciau’n cynnwys:

  • Ymlyniad, gwahaniad a cholled
  • Poen ac ymatebion galar
  • Dicter ac euogrwydd
  • Ymdopi ag ymatebion eraill
  • Gohirio ac attal galar
  • Addasu i newid
  • Symud ymlaen yn iach

Cedwir Faith ar gyfer y 7fed sesiwn olaf ar Gwestiynau Ffydd mewn Profedigaeth, sy’n ddewisol, gan wneud y cwrs yn addas ar gyfer unrhyw un o unrhyw ffydd neu ddim ffydd.

Dyddiadau'r Cwrs Nesaf

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?