Categori: Amgylchedd

blank
Amgylchedd

Gardd Gymunedol

Gardd Gymunedol Mae prosiect yr Ardd Gymunedol yn helpu pobl o bob cefndir i fynd i’r afael â sgiliau garddio sylfaenol, a gweld sut y

Darllen mwy "
blank
Amgylchedd

Siarad n Taclus

Siarad N Taclus Talk N Tidy yw ein grŵp codi sbwriel rheolaidd. Ein nod yw helpu i dacluso’r ardal o amgylch ein pencadlys yn Trethomas,

Darllen mwy "

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?