Job Category: Youth & Children

blank

Cynorthwyydd Clwb Ieuenctid

Contract: Contract Dim Awr Patrwm Gwaith: Rhagwelir mai ar nos Wener rhwng 6:30pm ac 8:30pm y prif oriau gwaith, ond bydd angen rhywfaint o hyblygrwydd.

Darllen mwy "
blank

Arweinydd Grŵp Plant Bach

Pwrpas y Swydd Bydd Arweinydd y Cylch Chwarae yn gyfrifol am redeg sesiynau cylch chwarae Tommy’s Tots yn wythnosol, gan sicrhau chwarae diogel, ysgogol ac

Darllen mwy "

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?