Ysgoloriaeth Côr Cymunedol i Bobl Ifanc

Mae Côr Cymunedol Ymddiriedolaeth y Plwyf yn falch o gyhoeddi, mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Elusennol D’Oyly Carte, fod nifer o ysgoloriaethau ar gael i bobl ifanc ymuno â’r côr a thalwyd yr holl ffioedd a chostau cysylltiedig.

Bydd cyfanswm o 20 ysgoloriaeth ar gael, ar gyfer 10 bachgen a 10 merch o oedran ysgol uwchradd, i ganu gyda’r Côr Cymunedol a chael hyfforddiant a phrofiad gwerthfawr. Mae’r côr yn canu repertoire amrywiol o gerddoriaeth, o sioeau cerdd i bop, clasurol i ysbrydol.

Mae’r ysgoloriaethau wedi’u gwneud yn bosibl trwy arian grant gan Ymddiriedolaeth Elusennol D’Oyly Carte, sydd, fel Ymddiriedolaeth y Plwyf , yn frwd dros roi cyfleoedd i bobl ifanc ffynnu. Yn yr achos hwn, mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn gallu gwneud hyn drwy ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc gael mynediad i’r Celfyddydau trwy ysgoloriaethau canu yn y Côr Cymunedol.

Bydd yr ysgoloriaeth yn talu am yr holl danysgrifiadau aelodaeth cysylltiedig, cerddoriaeth, ac unrhyw ffioedd eraill sy’n gysylltiedig â’r côr am flwyddyn.

Dywedodd y Parch. Dean Aaron Roberts , sy’n Gadeirydd yr Ymddiriedolwyr ac sydd hefyd yn arwain y côr ,

Mae hwn yn gyfle cyffrous iawn i bobl ifanc yr ardal, yn enwedig gan fod gwersi cerdd yn aml yn gostus, a darpariaeth statudol ar gyfer cerddoriaeth mewn ysgolion dan bwysau mawr ar hyn o bryd. Roeddwn yn ffodus i allu cael gwersi cerddoriaeth yn blentyn, a oedd yn caniatáu i mi dyfu i garu creu cerddoriaeth a dod â cherddoriaeth i fywydau pobl eraill. Mae’n beth gwych felly fod Ymddiriedolaeth y Plwyf yn gallu darparu’r cyfle hwn i 20 o bobl ifanc yn ein hardal fel sefydliad.

Dylai unrhyw berson ifanc sydd â diddordeb mewn gwneud cais am yr ysgoloriaeth holi trwy e-bost at choir@theparishtrust.org.uk gan nodi eu rhesymau dros fod eisiau ymuno â’r rhaglen, ac unrhyw brofiad cerddorol sydd ganddo (er nad yw profiad yn rhagofyniad ar gyfer cael eich derbyn ar y rhaglen. y rhaglen ysgoloriaeth.)

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?