blank

Mae Côr Cymunedol Ymddiriedolaeth y Plwyf yn falch o gyhoeddi, mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Elusennol D’Oyly Carte, fod nifer o ysgoloriaethau ar gael i bobl ifanc ymuno â’r côr a thalwyd yr holl ffioedd a chostau cysylltiedig.

Bydd cyfanswm o 20 ysgoloriaeth ar gael, ar gyfer 10 bachgen a 10 merch o oedran ysgol uwchradd, i ganu gyda’r Côr Cymunedol a chael hyfforddiant a phrofiad gwerthfawr. Mae’r côr yn canu repertoire amrywiol o gerddoriaeth, o sioeau cerdd i bop, clasurol i ysbrydol.

Mae’r ysgoloriaethau wedi’u gwneud yn bosibl trwy arian grant gan Ymddiriedolaeth Elusennol D’Oyly Carte, sydd, fel Ymddiriedolaeth y Plwyf , yn frwd dros roi cyfleoedd i bobl ifanc ffynnu. Yn yr achos hwn, mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn gallu gwneud hyn drwy ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc gael mynediad i’r Celfyddydau trwy ysgoloriaethau canu yn y Côr Cymunedol.

Bydd yr ysgoloriaeth yn talu am yr holl danysgrifiadau aelodaeth cysylltiedig, cerddoriaeth, ac unrhyw ffioedd eraill sy’n gysylltiedig â’r côr am flwyddyn.

Dywedodd y Parch. Dean Aaron Roberts , sy’n Gadeirydd yr Ymddiriedolwyr ac sydd hefyd yn arwain y côr ,

Mae hwn yn gyfle cyffrous iawn i bobl ifanc yr ardal, yn enwedig gan fod gwersi cerdd yn aml yn gostus, a darpariaeth statudol ar gyfer cerddoriaeth mewn ysgolion dan bwysau mawr ar hyn o bryd. Roeddwn yn ffodus i allu cael gwersi cerddoriaeth yn blentyn, a oedd yn caniatáu i mi dyfu i garu creu cerddoriaeth a dod â cherddoriaeth i fywydau pobl eraill. Mae’n beth gwych felly fod Ymddiriedolaeth y Plwyf yn gallu darparu’r cyfle hwn i 20 o bobl ifanc yn ein hardal fel sefydliad.

Dylai unrhyw berson ifanc sydd â diddordeb mewn gwneud cais am yr ysgoloriaeth holi trwy e-bost at choir@theparishtrust.org.uk gan nodi eu rhesymau dros fod eisiau ymuno â’r rhaglen, ac unrhyw brofiad cerddorol sydd ganddo (er nad yw profiad yn rhagofyniad ar gyfer cael eich derbyn ar y rhaglen. y rhaglen ysgoloriaeth.)

Of further interest...

blank
Ysgrifenwyd gan

Rev. Dean Aaron Roberts

Rev. Dean Aaron Roberts (BA, MA, Cert.RSCM) is the Founder and Chief Executive Officer of The Parish Trust. Prior to his current role, Dean was the Chair of Trustees for the charity. Dean has worked in a ministerial role as an ordained minister. He also holds a position at Aneurin Bevan University Health Board as a Chaplain. He is the Vice Chair of Governors of a primary school, and has served on various Boards and Committees throughout his career. Dean is a member of the Association of Chief Executives of Voluntary Organisations (ACEVO)

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?