blank

Mae’n bleser gan Ymddiriedolaeth y Plwyf gyhoeddi ei Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon Ariannol ar gyfer 2022. Mae’n rhaid i Elusennau Cofrestredig adrodd yn ôl i’r Comisiwn Elusennau bob blwyddyn ar eu gweithgareddau, sut y maent wedi defnyddio eu cyllid, a pha fudd y mae wedi bod i’r cyhoedd yn ystod y flwyddyn flaenorol.

Mae cyfnod cyfrifyddu Ymddiriedolaeth y Plwyf yn rhedeg o Ionawr 1af hyd at Ragfyr 31ain bob blwyddyn, ac felly, mae’r elusen yn adrodd ar y flwyddyn galendr flaenorol.

Gallwch ddarllen yr adroddiad isod, neu edrych ar y trosolwg elusen yn uniongyrchol ar Wefan y Comisiwn Elusennau trwy glicio yma .

Of further interest...

blank
May 23,2023

Ymunwch ag Ymddiriedolaeth y Plwyf: Cychwyn ar Daith Effaith a Thwf fel Ymddiriedolwr

Mae Ymddiriedolaeth y Plwyf, sefydliad Cristnogol sydd wedi hen

blank
August 18,2021

Ffa neu Quid?

Nid yw Ni Brits yn dda iawn am siarad

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?