Adroddiad Blynyddol i’r Comisiwn Elusennau ar gyfer 2022

Mae’n bleser gan Ymddiriedolaeth y Plwyf gyhoeddi ei Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon Ariannol ar gyfer 2022. Mae’n rhaid i Elusennau Cofrestredig adrodd yn ôl i’r Comisiwn Elusennau bob blwyddyn ar eu gweithgareddau, sut y maent wedi defnyddio eu cyllid, a pha fudd y mae wedi bod i’r cyhoedd yn ystod y flwyddyn flaenorol.

Mae cyfnod cyfrifyddu Ymddiriedolaeth y Plwyf yn rhedeg o Ionawr 1af hyd at Ragfyr 31ain bob blwyddyn, ac felly, mae’r elusen yn adrodd ar y flwyddyn galendr flaenorol.

Gallwch ddarllen yr adroddiad isod, neu edrych ar y trosolwg elusen yn uniongyrchol ar Wefan y Comisiwn Elusennau trwy glicio yma .

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?