Fy enw i yw Megan Hoskins ac rwy’n gwirfoddoli yn Tommy’s Tots, rwy’n helpu gyda phacio bwyd, casglu bwyd, dosbarthu bwyd, codi sbwriel, dosbarthu taflenni, y clwb cinio cymunedol a Bag a Bargain.

Ers pryd ydych chi wedi bod yn gwirfoddoli gydag Ymddiriedolaeth y Plwyf?

Rydw i wedi bod yn gwirfoddoli ers mis Awst 2021

Pam ydych chi’n gwirfoddoli gydag Ymddiriedolaeth y Plwyf?

Rwyf wrth fy modd yn helpu eraill. Roeddwn i eisiau gwneud ffrindiau newydd, dysgu sgiliau newydd a chael profiad gwaith.

Sut mae gwirfoddoli wedi effeithio arnoch chi’n bersonol?

Mae gweithio i Ymddiriedolaeth y Plwyf wedi bod yn dda i fy iechyd meddwl, mae wedi cadw fy meddwl i ganolbwyntio ac wedi treulio fy amser, rwyf wedi bod yn ffodus i wneud ffrindiau newydd sydd bellach fel teulu i mi.

Beth yw eich hoff beth am wirfoddoli?

Gweithio fel rhan o dîm, helpu pobl mewn angen, a gwneud gwahaniaeth ym mywydau pobl.

Of further interest...

June 28,2022

Sbotolau Gwirfoddolwr: David M

Rydym mor ffodus i gael David gyda ni yma

June 20,2022

Sylw i Wirfoddolwr: Josh D

Gadewch inni eich cyflwyno i Josh! Rydyn ni i

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

Which website are you trying to visit?