blank

Dywedwch helo wrth Diane! Mae Diane yn aelod o Fwrdd Ymddiriedolwyr The Parish Trust, sy’n rôl wirfoddoli! Hi hefyd yw Trysorydd yr elusen, gan oruchwylio cyllid Ymddiriedolaeth y Plwyf.

Ers pryd ydych chi wedi bod yn gwirfoddoli gyda The Parish Trust?

Ers sefydlu Ymddiriedolaeth y Plwyf yn ôl yn 2019.

Sut ydych chi’n gwirfoddoli gydag Ymddiriedolaeth y Plwyf?

Rwyf mor falch o fod yn gysylltiedig ag Ymddiriedolaeth y Plwyf. Ar wahân i fy swydd ymddiriedolwr. Rwyf wedi gwirfoddoli gyda’r elusen mewn ffyrdd eraill. Ar ddechrau’r cyfyngiadau symud COVID-19, roeddwn yn rhan o helpu i sefydlu’r Prosiect GOFAL. Helpais gyda’r cyfrifon, hyfforddi gwirfoddolwyr i ddefnyddio’r system ffôn, a dosbarthu parseli bwyd a phresgripsiynau.

Sut mae gwirfoddoli wedi effeithio arnoch chi’n bersonol?

Deuthum yn sâl iawn ar ôl cael Coronavirus, ac mae gwirfoddoli wedi fy helpu trwy roi ffocws a phwrpas i mi. Cefais anaf i’r ymennydd a chyflwr iechyd difrifol arall ar ôl cael Covid, ac mae bod yn rhan o sefydliad mor anhygoel wedi helpu fy adferiad.

Beth yw eich hoff beth am wirfoddoli?

Helpu pobl eraill a defnyddio’r sgiliau sydd gen i i helpu’r tîm i gyflawni popeth maen nhw’n ei wneud ar gyfer y gymuned.

Of further interest...

blank
June 1,2023

Dathlu Gwirfoddolwyr: Diolch o galon Yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr

Annwyl gyfeillion, Ysgrifennaf atoch i gyd wrth i ni

blank
June 28,2022

Sbotolau Gwirfoddolwr: David M

Rydym mor ffodus i gael David gyda ni yma

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?