Hyb Hapchwarae i ddechrau yn The Parish Trust

Mae’n bleser gan Ymddiriedolaeth y Plwyf gyhoeddi, mewn partneriaeth â GoConnect Wales , fod Canolfan Hapchwarae newydd yn cael ei lansio ym Mhencadlys Ymddiriedolaeth y Plwyf yn Nhretomos.

Mae GoConnect yn sefydliad Ieuenctid a Chymunedol sy’n arbenigo mewn hyfforddiant Menter a Chyflogadwyedd. Maent yn helpu unigolion a sefydliadau i greu chwarae teg i roi mynediad i bawb at gyfleoedd unigryw a chyffrous i nodi eu dyheadau a chyrraedd eu llawn botensial.

Mae hwn yn brosiect cyffrous i Ymddiriedolaeth y Plwyf, a fydd yn ein galluogi i gyflawni ein nodau elusennol i helpu ein cymunedau lle bynnag y gallwn. Rydym yn arbennig o gyffrous am allu partneru â sefydliadau eraill o’r un anian lle bynnag y bo modd i gyflawni ein nodau.

Bydd y digwyddiad Hwb Hapchwarae cyntaf yn cael ei gynnal ddydd Llun 29 Tachwedd rhwng 11am a 2pm, a bydd Hybiau Hapchwarae pellach yn cael eu hysbysebu ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol a chalendr ein gwefan .

Mae’r prosiect newydd hwn wedi’i wneud yn bosibl drwy GoConnect Cymru a chyllid grant gan CGGC a GAVO.

Gallwch ddarganfod mwy am ein digwyddiad hwb hapchwarae cyntaf a chofrestru ar ei gyfer isod.

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?