blank

Mewn cam a gynlluniwyd i atgyfnerthu a datblygu mentrau Prosiect GOFAL Ymddiriedolaeth y Plwyf, mae’n bleser gennym gyflwyno Nerys Beckett fel Arweinydd Prosiect CARE sydd newydd ei phenodi. Mae gan Nerys gyfoeth o brofiad ac ymrwymiad diwyro i les cymunedol a stiwardiaeth amgylcheddol.

Mae Nerys, sy’n weithiwr proffesiynol profiadol gyda phedair blynedd o wasanaeth ymroddedig i elusen sy’n agos at ei chalon, yn ymuno â ni gyda dealltwriaeth ddofn o anghenion amrywiol ein cymuned. Yn ei geiriau ei hun, mae’n mynegi ei hawydd i ddod i adnabod y trigolion lleol a chael effaith ystyrlon ar eu bywydau.

Fel Arweinydd Prosiect CARE, mae Nerys ar fin ehangu ein cyrhaeddiad y tu hwnt i ddulliau dosbarthu bwyd confensiynol. Un fenter nodedig y mae hi am ei hyrwyddo yw ein “Bagiwch Fargen” cynllun, bag trochi lwcus o fwyd byr-ddyddiedig wedi’i anelu nid yn unig at roi cyfle i’r cyhoedd ddod o hyd i fwyd da am brisiau rhad, ond hefyd i leihau gwastraff bwyd, sy’n cyd-fynd yn berffaith ag ymrwymiad Ymddiriedolaeth y Plwyf i ofalu am yr amgylchedd.

Mae penodiad Nerys yn fwy na dim ond newid mewn arweinyddiaeth; mae’n gam strategol i ddatblygu a gwella’r Prosiect CARE ymhellach. Disgwylir i’w phrofiad amryddawn a’i phersbectif ffres ddod â newidiadau cadarnhaol a chyfrannu’n sylweddol at dwf y prosiect.

Y tu hwnt i’w hymrwymiadau proffesiynol, mae Nerys yn wraig ffyddlon ac yn fam i ddau o blant, Alysha ac Olivia. Mae ei chariad at gerddoriaeth a’i hymwneud gweithredol â Girlguiding yn arddangos ei hymroddiad i ymgysylltu â’r gymuned a rhannu sgiliau.

Pwysleisiodd y Parch. Ddeon Aaron Roberts, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth y Plwyf, natur strategol penodiad Nerys. Dwedodd ef,

Mae profiad amryddawn Nerys a’i hymrwymiad i les cymunedol a chynaliadwyedd amgylcheddol yn ei gwneud yn ychwanegiad gwerthfawr i’n tîm. Rydym yn hyderus, o dan ei harweiniad, y bydd y Prosiect GOFAL yn cyrraedd uchelfannau newydd, gan effeithio ar fywydau’r rhai rydym yn eu gwasanaethu mewn ffyrdd ystyrlon.

Of further interest...

blank
Ysgrifenwyd gan

Rev. Dean Aaron Roberts

Rev. Dean Aaron Roberts (BA, MA, Cert.RSCM) is the Founder and Chief Executive Officer of The Parish Trust. Prior to his current role, Dean was the Chair of Trustees for the charity. Dean has worked in a ministerial role as an ordained minister. He also holds a position at Aneurin Bevan University Health Board as a Chaplain. He is the Vice Chair of Governors of a primary school, and has served on various Boards and Committees throughout his career. Dean is a member of the Association of Chief Executives of Voluntary Organisations (ACEVO)

blank
Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?