blank

Rydym mor ffodus i gael David gyda ni yma yn Ymddiriedolaeth y Plwyf sy’n rhedeg The Games Table – ein nosweithiau Mawrth yn llawn clybiau gemau i deuluoedd a phlant hŷn/oedolion. Fe wnaethon ni ddal i fyny ag ef i ddarganfod beth sy’n dod ag ef yn ôl i Ymddiriedolaeth y Plwyf fel gwirfoddolwr o hyd…

Helo! Fy enw i yw David ac rwy’n gwirfoddoli gyda Ymddiriedolaeth y Plwyf ar brynhawn a nos Fawrth yn Family Games a The Games Table. Rwyf wedi bod yn gwirfoddoli yn Ymddiriedolaeth y Plwyf ers mis Mawrth eleni ac wedi mwynhau cyfarfod â phobl newydd – gwirfoddolwyr ac ymwelwyr – a’u cyflwyno i lawer o wahanol gemau bwrdd nad oeddent erioed wedi’u gweld na’u chwarae o’r blaen.

Mae chwarae gemau bwrdd yn dipyn o hobi i mi ac rydw i wedi bod yn eu chwarae ers dros 50 mlynedd. Ar hyn o bryd mae gen i gasgliad o fwy na 450 o gemau! Rwyf wedi defnyddio gemau bwrdd yn fy rôl fel Gweinidog y Bedyddwyr yn gweithio mewn ysgolion Cynradd ac Uwchradd, ac rwyf wedi trefnu clybiau a dyddiau gemau bwrdd yn Swydd Gaergrawnt ac yn awr yn Ne Cymru.

Ar ôl camu allan o weinidogaeth eglwysig llawn amser yn ddiweddar i ddatblygu Prosiect Encil Cristnogol newydd mae gwirfoddoli’n lleol gydag Ymddiriedolaeth y Plwyf rhoi cyfle i mi barhau i ymwneud â gweithgarwch bugeiliol a chymunedol. Credaf fod y ddwy agwedd hon yn ganolog i bwrpas y gymuned Gristnogol ac mae Ymddiriedolaeth y Plwyf dangos hyn yn wych. Ymddiriedolaeth y Plwyf yn enghraifft wych o sut y gellir tynnu gwahanol bobl ynghyd a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol yn eu bywydau eu hunain ac ym mywydau’r bobl o’u cwmpas. Mae wedi bod yn anogaeth wirioneddol i weld sut mae croeso i bawb yn Ymddiriedolaeth y Plwyf a gweld sut maent yn cael eu helpu yn unol â’u hanghenion unigol ac yn cael cyfleoedd i gymryd mwy o ran yn y gymuned sy’n tyfu.

Mae gen i lawer mwy o gemau i ddod o fy nghasgliad o hyd i’w rhannu ag unrhyw un a hoffai ymuno â ni ar brynhawn neu nos Fawrth a darganfod bod mwy i gemau bwrdd na Monopoly, Scrabble a Cluedo, felly beth am ddod draw a gweld a allwn ni ddod o hyd i’r gêm iawn i chi.


Pam nad ydych chi’n ystyried gwirfoddoli? Mae yna lawer o rolau ar gael, does dim rhaid i chi ymrwymo i oriau lawer bob wythnos, ac rydyn ni wir yn ceisio gofalu am ein gwirfoddolwyr yn dda. Ewch i’n tudalen gwirfoddoli am fwy o wybodaeth.

Of further interest...

blank
June 1,2023

Dathlu Gwirfoddolwyr: Diolch o galon Yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr

Annwyl gyfeillion, Ysgrifennaf atoch i gyd wrth i ni

blank
June 20,2022

Sylw i Wirfoddolwr: Josh D

Gadewch inni eich cyflwyno i Josh! Rydyn ni i

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?