blank

Mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn ymwybodol bod yna lawer o sefydliadau yn casglu eitemau ac arian ar gyfer Ukrainians fel rhan o’r ymateb dyngarol i’r rhyfel yn yr Wcrain. Dymunwn gefnogi hyn, ac fel y cyfryw, byddwn yn fan cychwyn ar gyfer rhoddion drwy gydol mis Mawrth fel man cychwyn.

Rydym yn ymwybodol, fodd bynnag, y bydd argyfwng ffoaduriaid yn fwyaf tebygol yn ystod y misoedd nesaf wrth i filoedd, os nad miliynau, o Ukrainians gael eu dadleoli. Oherwydd hyn, mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn cysylltu â’r cyngor lleol a’r llywodraeth i lunio cynllun fel ein bod yn barod i chwarae ein rhan pan fyddwn yn cael ein galw i wneud hynny. Bydd hyn yn cymryd amser a chynllunio, ac felly yn hytrach na dyblygu’r ymdrechion sydd eisoes yn cael eu gwneud, byddai’n well gennym gefnogi eraill yn eu gwaith wrth drefnu ein hunain ar gyfer yr ymateb hirdymor i’r hyn sy’n digwydd.

Rydym wedi sefydlu tudalen bwrpasol ar ein gwefan gydag adnoddau a gwybodaeth am yr hyn rydym yn ei wneud yn www.theparishtrust.org.uk/ukraine

PARCH. DEAN AARON ROBERTS | Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr

Of further interest...

blank
Ysgrifenwyd gan

Rev. Dean Aaron Roberts

Rev. Dean Aaron Roberts (BA, MA, Cert.RSCM) is the Founder and Chief Executive Officer of The Parish Trust. Prior to his current role, Dean was the Chair of Trustees for the charity. Dean has worked in a ministerial role as an ordained minister. He also holds a position at Aneurin Bevan University Health Board as a Chaplain. He is the Vice Chair of Governors of a primary school, and has served on various Boards and Committees throughout his career. Dean is a member of the Association of Chief Executives of Voluntary Organisations (ACEVO)

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?