Hwyl fawr i Elys Rees, ein Swyddog Caffi Caredig

Hoffai Ymddiriedolaeth y Plwyf ffarwelio ag Elys Rees, ein Swyddog Caffi Caredig, sy’n ein gadael ar ôl cwblhau’n llwyddiannus ei Brentisiaeth mewn Bwyd a Hylendid gyda ni fel rhan o Raglen Profectus .

Dechreuodd Elys ar gromlin ddysgu serth wrth iddo orfod cynllunio agor a rhedeg y Caffi Caredig , gan nad oedd ganddo unrhyw brofiad blaenorol o weithio yn y rôl. Flwyddyn yn ddiweddarach, mae wedi cwblhau ei Brentisiaeth Lefel Tri yn llwyddiannus a hyd yn oed wedi sicrhau sgôr Lefel 5 ar gyfer Caffi Caredig gan Iechyd yr Amgylchedd, sy’n gyflawniad anhygoel.

Mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn ddiolchgar i’r rhai sydd wedi cefnogi Rhaglen Profectus i wella hyfforddiant ein prentisiaid. Yn ymwneud yn benodol â hyfforddiant Elys, rydym yn ddiolchgar i Hufen Iâ Cadwaladers a gefnogodd secondiad i Elys i ymuno â’u tîm ym Mae Caerdydd am fis i ddysgu sgiliau gwerthfawr wrth baratoi bwyd a diod yn ogystal â dysgu’r prosesau o redeg rhaglen lwyddiannus. busnes bwyd.

Mae Elys nawr yn symud i ymuno â Gwirfoddolwyr COVID-19 Rhisga i weithio mewn rôl debyg wrth i waith eu helusen fynd o nerth i nerth. Mae RCV yn ffrindiau mawr i Ymddiriedolaeth y Plwyf, sy’n aml yn ein cefnogi gyda’n gwaith Prosiect GOFAL.

Dywedodd y Parch. Dean, Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr, am ymadawiad Elys,

Rydym yn drist wrth gwrs i weld Elys yn gadael yr elusen ar ôl ei flwyddyn o brentisiaeth gyda ni. Fodd bynnag, mae hyn yn ddiweddglo naturiol i Elys, gan fod Rhaglen Profectus yn ymrwymiad blwyddyn i gyfrannu at waith Ymddiriedolaeth y Plwyf wrth ddysgu sgil arbennig. Mae Elys ill dau wedi ennill y sgil honno, ac yn wir wedi cyfrannu at yr elusen. Dymunwn yn dda iddo ym mhennod nesaf ei yrfa ac rydym yn ddiolchgar am bopeth y mae wedi’i gyflwyno i’r elusen. Boed i Dduw dy fendithio, Elys, wrth iti gychwyn ar y cam nesaf o dy daith!

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?