Mae’n bleser gan Ymddiriedolaeth y Plwyf gyhoeddi ei bod wedi derbyn grant o £20,000 gan WCVA , a ariennir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gwella gwirfoddoli yng Nghymru.

Mae’r grant hwn yn mynd i helpu Ymddiriedolaeth y Plwyf i sefydlu prosiect newydd o’r enw CAM, sy’n sefyll am Fentora â Chymorth Cymunedol. Cynlluniwyd y prosiect hwn i ddatblygu sgiliau a phrofiad aelodau’r gymuned, tra hefyd yn gwella sgiliau’r gwirfoddolwyr sy’n arwain y grwpiau.

Rydym yn gyffrous iawn i gael CAM ar waith. Byddwn yn diweddaru ein cyfryngau cymdeithasol wrth i ni ddechrau rhoi pethau ar waith. I roi gwell syniad i chi i gyd o’r hyn y byddwn yn ei wneud fel rhan o CAM, dyma grynodeb…

  • Dosbarthiadau Gwella CV
  • Boreau Coffi Datblygu’r Gymraeg
  • Cyfeillio
  • Cyfleoedd Lleoliad Gwaith yng Nghaffi Caredig
  • Gwersi Technoleg a Llythrennedd Digidol

Teimlwn y bydd y dosbarthiadau a’r grwpiau hyn wir yn helpu’r gymuned i ddatblygu eu sgiliau a dysgu pethau newydd a fydd yn eu helpu mewn bywyd.

Rydym yn awyddus i gynnwys gwirfoddolwyr sy’n awyddus i helpu’r gymuned wyneb yn wyneb. Hoffech chi gymryd rhan gyda CAM fel gwirfoddolwr? Gallwch gofrestru yma .

Mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn hynod ddiolchgar i’r rhoddwyr grantiau a wnaeth hyn yn bosibl. Ni allwn aros i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi i gyd ar sut y bydd y prosiect hwn yn datblygu yn y dyfodol agos! Gwyliwch y gofod hwn!

Of further interest...

June 27,2022

Dyfodol Bws Gwennol Ysbyty dan Fygythiad

Mae Dyfodol Bws Gwennol Ymddiriedolaeth y Plwyf dan fygythiad

June 23,2022

Haf o Hwyl i Blant a Phobl Ifanc i’w gynnal yn Ymddiriedolaeth y Plwyf

Wrth i Gymru barhau i wella ar ôl effaith

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

Which website are you trying to visit?