blank

Mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn cynnig gweddïau a meddyliau ar gyfer Ei Mawrhydi y Frenhines a’i theulu ar y newyddion am farwolaeth y Tywysog Philip.

Wrth glywed y newyddion, dywedodd y Parch. Ddeon Aaron Roberts, Cadeirydd Ymddiriedolwyr yr elusen,

“Hoffem gynnig ein meddyliau a’n gweddïau dros Ei Mawrhydi y Frenhines a’i theulu wrth iddynt ddod i delerau â marwolaeth Dug Caeredin, y Tywysog Philip. Gweddïwn y bydd y Frenhines yn arbennig yn gwybod am heddwch, cysur a phresenoldeb yr Arglwydd y mae’n ymddiried ynddo ar yr adeg anodd hon.”

Yn ddyn ar ddyletswydd, Dug Caeredin oedd yr hyn a ddisgrifiodd Ei Mawrhydi’r Frenhines fel ei “chryfder a’i harhosiad”, ac mae’r etifeddiaeth y mae’n ei gadael ar ei hôl yn amlwg i bawb, yn enwedig trwy’r mentrau a sefydlodd fel Gwobr Dug Caeredin. .

Wedi’i sefydlu ym 1956, mae Gwobr Dug Caeredin wedi ysbrydoli cenedlaethau o bobl ifanc i helpu eraill ac wedi meithrin ynddynt weledigaeth ar gyfer dinasyddiaeth ac awydd i wasanaethu eu cymunedau. Roedd ei waith gydag elusennau a sefydliadau di-ri yn adlewyrchu ei ddiddordebau eang, byd-eang mewn pynciau gan gynnwys bywyd gwyllt, chwaraeon, dylunio, peirianneg a deialog rhyng-ffydd. Bu’n llais proffwydol am dros hanner canrif ym maes cadwraeth a newid hinsawdd, a daeth â phobl o bob cwr o’r byd i bryder ac ymrwymiad newydd i weithredu dros ddyfodol ein planed.

Mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn ymuno â miliynau ar draws y byd i offrymu ein gweddïau twymgalon i’w Mawrhydi y Frenhines a’i theulu.

Yr Arglwydd sydd agos at y drylliedig; y mae yn achub y rhai y mae eu hysbrydoedd wedi eu malurio. ~ Salm 34:18

Of further interest...

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?