blank

Datganiad i’r Wasg: Gallai elusen Gristnogol a helpodd 9,000 o bobl yn ystod cyfyngiadau symud COVID gael eu troi allan gan yr Eglwys yng Nghymru

Gallai elusen Gristnogol boblogaidd a enillodd wobr fawr a gefnogodd dros 9,000 o bobl yng Nghaerffili yn ystod y cyfyngiadau symud Covid gael eu troi allan gan yr Eglwys yng Nghymru (CinW). Sefydlwyd Ymddiriedolaeth y Plwyf yn 2019 gan y Parchedig Dean Aaron Roberts, Rheithor Plwyf Bedwas, a Bwrdd

blank

Ymddiriedolaeth y Plwyf yn derbyn gwobr Cyngor Cymuned am ei gwaith trwy gydol 2020

Ar ddydd Mawrth 2 Mawrth, cynhaliwyd noson Gwobrau Seren Gymunedol ar-lein gan Gyngor Cymuned Bedwas, Trethomas a Machen (BTM) i gydnabod ymdrechion y rhai sydd wedi mynd gam ymhellach i gefnogi’r gymuned dros y flwyddyn ddiwethaf yng nghanol y COVID- 19 pandemig. Derbyniodd Ymddiriedolaeth y Plwyf gydnabyddiaeth sylweddol yn

blank
Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?